A Langwest Nyelvi Központ 2022-ben, 26. alkalommal megrendezi hagyományos országos tehetségkutató tanulmányi versenyét ANGOL, NÉMET nyelvből általános és középiskolás diákok részére két fordulóban. Célunk a tehetséges gyerekek megismerése és versenyzési lehetőség biztosítása számukra. Ez az erőpróba nemcsak kihívást és nyilvános sikert, de a legjobbaknak értékes jutalmakat, nyelvvizsgát is jelentett.

Versenyünk különlegessége:

  • Már a 3. osztályos általános iskolások is jelentkezhetnek.
  • A 7-12. osztályos tanulók nyelvtudásukat figyelembe véve, évfolyamtól függetlenül választhatnak kategóriát.
  • A III., IV. és V. kategória döntőbe továbbjutott versenyzői (akik a verseny évében betöltik legalább 14. életévüket) kategóriától függően BME alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsgát tesznek a szóbeli döntőn. Sikeres vizsga esetén a tanulók államilag elismert szóbeli nyelvvizsga bizonyítványt kapnak.

JELENTKEZÉSI MÓDOK

Jelentkezés személyesen ügyfélszolgálatainkon

Címek: Eger, Nagyváradi út 14/C vagy Miskolc, Nagy Imre u. 11., ügyfélszolgálataink elhelyezkedése

Menete: A kitöltött jelentkezési lapot le kell adni, és be kell fizetni a nevezési díjat készpénzben az ügyfélszolgálaton.

Online jelentkezési mód

Online jelentkezés esetén banki átutalással kérjük befizetni a verseny nevezési díjat az OTP Bank-nál vezetett 11739009-20239497 bankszámlánkra.

Az átutalás alkalmával a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét, a választott nyelvet, és a választott helyszínt. Számlát csak a befizető nevére áll módunkban kiállítani.

Menete: Először a nevezési díjat kellett átutalni a fent megadott bankszámlaszámra, utána kell a jelentkezési űrlapot kitölteni.

Nevezési díj: 4.000 Ft/versenyző 

Jelentkezés és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. április 29.

 A VERSENY LEÍRÁSA

Milyen kategóriákban lehet nevezni?

Angol és német nyelvből I–V. kategóriákban.

Évfolyam/Ajánlott évfolyam KER szerinti nyelvi szintek
I. kategória általános iskola 3-4. osztály A1 (kezdő)
II. kategória általános iskola 5-6. osztály A2 (újrakezdő)
III. kategória általános iskola 7-8. osztály B1 (alapfok)
IV. kategória középiskola 9-10. osztály B2 (középfok)
V. kategória középiskola 11-12. osztály C1 (felsőfok)

Figyelem! A 7–12. osztályos tanulók évfolyamtól függetlenül, nyelvtudásuk alapján választhatnak, hogy a III., IV. vagy az V. kategóriában szeretnének versenyezni.

Írásbeli elődöntő

Ideje:  2022. május 21. (szombat) 10:00 óra

Helyszínei:

Miskolc: Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol  Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3529 Miskolc, Középszer u. 3.)

Eger: Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 48.)

Hatvan: Hatvani Bajza József Gimnázium  (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)

Kategória

Idő

Tartalma

I-II.

60 perc

feleletválasztós teszt, mely a nyelv tartalmi elemeit (nyelvtani szerkezetek, szókincs és kiejtés) és a nyelvi kompetenciák közül a szövegértést, valamint a civilizációs ismereteket méri az adott szinten

(Az írásbeli elődöntő nem BME írásbeli nyelvvizsga!)

III.

90 perc

IV-V.

90 perc

Nyomtatott szótár és egyéb segédeszköz NEM  használható!

Szóbeli döntő:

Ideje: I. és II. kategória versenyzőinek – 2022. szeptember 10.-én (szombat), melynek pontos kezdési időpontját és helyszínét 2022. augusztus 10.-ig megküldjük a jelentkezéskor megadott e-mail címre.

III.-IV.-V. kategória versenyzőineka BME nyelvvizsga augusztusi vizsgaidőszakában, várhatóan 2022. Augusztus 27 – szeptember 10. egyéni vizsgázói értesítés szerint

Helyszíne: LANGWEST NYELVI KÖZPONT (3525 MISKOLC, NAGY IMRE ÚT 11.)

A szóbeli döntőn, minden kategóriában, az írásbeli elődöntő 10 legjobb és minimum 60%-os eredményt elért tanulója vehet részt.

I-II. kategória (általános iskola)

III. (alapfok) – IV. (középfok) – V. (felsőfok) kategória

Bevezető beszélgetés
Témakifejtés képek alapján
Szituációk
Hallott szövegértés*
Bevezető beszélgetés
Témakifejtés képek alapján
Szituáció

* A hallott szövegértést a döntőt megelőzően tartjuk (alap,- és felsőfok: 2022.08.25. csütörtök, középfok: 2022.08.26. péntek). A résztvevőknek külön értesítést küldünk az időpontról.

A III-IV-V. kategória szóbeli döntőbe továbbjutott versenyzői (akik a verseny évében betöltik legalább a 14. életévüket) BME alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsgát tesznek.

A III-IV-V. kategória 14 év alatti, szóbeli döntőbe továbbjutott versenyzői a BME alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsga tematikájával megegyező feladatsort oldanak meg.  A sikeres BME vizsgát tevők nyelvvizsga-bizonyítványukat a vizsga utáni hetekben postai úton kapják meg a BME Nyelvvizsgaközponttól.

DÍJAZÁS

A döntőbe továbbjutott versenyzők sikeres szóbeli BME vizsga esetén a III. kategóriában alapfokú, IV. kategóriában középfokú, V. kategóriában pedig felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak.

A döntő összes résztvevője oklevelet és értékes tárgyjutalmat kap a szóbeli vizsgalehetőségen kívül.

Ajánlott oldalunk:BME általános nyelvvizsga