A Langwest Nyelvi Központ 2020-ban ismét meghirdeti országos tehetségkutató tanulmányi versenyét  ANGOL, NÉMET nyelvből általános és középiskolás diákok részére két fordulóban. Célunk az idegen nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, tehetségek felkutatása. Jó képességű tanulók számára versenyzési lehetőség biztosítása. Ez az erőpróba nemcsak kihívást és nyilvános sikert, de a legjobbaknak értékes jutalmakat, nyelvvizsgát is jelent.

Versenyünk különlegességei:

  • Már a 3. osztályos általános iskolások is jelentkezhetnek.
  • A 7–12. osztályos tanulók nyelvtudásukat figyelembe véve, évfolyamtól függetlenül választhatnak kategóriát.
  • A III-V. kategória döntőbe továbbjutott versenyzői (akik a verseny évében legalább 14. életévüket betöltik) kategóriától függően BME (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsgát tesznek a szóbeli döntőn. A sikeres vizsgázók államilag elismert szóbeli nyelvvizsga bizonyítványt kapnak.

JELENTKEZÉSI MÓDOK

Jelentkezés ügyfélszolgálatainkon

Címek: Eger, Nagyváradi út 14/C vagy Miskolc, Nagy Imre u. 11., ügyfélszolgálataink elhelyezkedése

Menete: A kitöltött jelentkezési lapot le kell adni, és be kell fizetni a nevezési díjat az ügyfélszolgálaton.

Online jelentkezési mód

Online jelentkezés esetén banki átutalással lehet fizetni.

Az átutalás alkalmával a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét, a választott nyelvet, a helyszínt, valamint a számlaigényt. Számlát csak a befizető nevére áll módunkban kiállítani.

Menete: Először a nevezési díjat kell befizetni bankszámlaszámunkra, utána kell a jelentkezési űrlapot kitölteni.

Nevezési díj: 3.200 Ft/versenyző.

A Langwest Nyelvi Központ Kft. bankszámlaszáma: 11739009-20239497-00000000 (OTP Bank)

Jelentkezés és a nevezési díj befizetésének határideje: 2020. február 2.

Február 2-a után csak ügyfélszolgálatainkon fogadunk el jelentkezést.

 A VERSENY LEÍRÁSA

Milyen kategóriákba lehet nevezni?

Angol és német nyelvből I–V. kategóriákba.

Évfolyam/Ajánlott évfolyam KER szerinti nyelvi szintek
I. kategória általános iskola 3-4. osztály A1 (kezdő)
II. kategória általános iskola 5-6. osztály A2 (újrakezdő)
III. kategória választható B1 (alapfok)
IV. kategória választható B2 (középfok)
V. kategória választható C1 (felsőfok)

Figyelem! A 7–12. osztályos tanulók évfolyamtól függetlenül, nyelvtudásuk alapján választhatnak, hogy a III., IV. vagy az V. kategóriában szeretnének versenyezni.

Írásbeli elődöntő

Ideje:  2020. február 22. (szombat) 10:00–12:00

Helyszínei:

Miskolc: Miskolci Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol  Két Tanítási Nyelvű  Iskola (3529 Miskolc, Középszer u. 3.)

Eger: Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 48.)

Hatvan: Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)

Kategória

Idő

Tartalma

I-II.

60 perc

feleletválasztós teszt, mely a nyelv tartalmi elemeit (nyelvtani szerkezetek, szókincs és kiejtés) és a nyelvi kompetenciák közül a szövegértést, valamint a civilizációs ismereteket méri az adott szinten

(Az írásbeli elődöntő nem BME írásbeli nyelvvizsga.)

III.

90 perc

IV-V.

90 perc

Nyomtatott szótár és egyéb segédeszköz nem  használható.

Elődöntő eredmények:

 

Elődöntő feladatsorai:

Szóbeli döntő

Ideje: 2020. április 25. (szombat), 10:00–15:00

Helyszíne: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium (3525 Miskolc, Városház tér 6. )

A szóbeli döntőn, minden kategóriában, az írásbeli elődöntő 10 legjobb és minimum 60%-os eredményt elért tanulója vehet részt.

I-II. kategória (általános iskola)

III. (alapfok) – IV. (középfok) – V. (felsőfok) kategória

Bevezető beszélgetés
Témakifejtés képek alapján
Szituációk
Hallott szövegértés*
Bevezető beszélgetés
Témakifejtés képek alapján
Szituáció

* A hallott szövegértést a döntőt megelőzően tartjuk.

A III-IV-V. kategória szóbeli döntőbe továbbjutott versenyzői (akik a verseny évében legalább a 14. életévüket betöltötték) BME alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsgát tesznek a döntő napján. A III-IV-V. kategória 14 év alatti, szóbeli döntőbe továbbjutott versenyzői a BME alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsga tematikájával megegyező feladatsort kapnak. Eredményhirdetés a döntő napján lesz, a helyszínen. A sikeres BME vizsgát tevők nyelvvizsga-bizonyítványukat a vizsga utáni hetekben postai úton kapják meg a BME Nyelvvizsgaközponttól.

DÍJAZÁS

A 14. életévét betöltött, szóbeli döntőbe továbbjutott versenyzők sikeres vizsga esetén a III. kategóriában szóbeli, alapfokú; IV. kategóriában szóbeli, középfokú; V. kategóriában pedig szóbeli, felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak.

A döntő összes résztvevője oklevelet kap, és további értékes tárgyjutalomban részesül.

Ajánlott oldalunk: BME általános nyelvvizsga