Diplomamentő II. Program – 100%-ban támogatott nyelvi képzés

 Már csak a nyelvvizsga hiányzik, hogy átvedd a diplomát? Akkor tanulj nyelvet és nyelvvizsgázz a Diplomamentő II. Programban a Langwestben!
Jelentkezz mielőbb előzetes tudásmérésre, VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT! Ne maradj ki a támogatott képzésből! Csak 1300 fő az országos keretszám!

 Mi a program célja?

Nyelvvizsga hiányában még diplomával nem rendelkező hazai felsőoktatásból kilépett, hallgatói jogviszonyban már nem lévők felkészítése a nyelvvizsgára az állam által támogatott nyelvi képzés segítségével.

Ki pályázhat?

Aki

 • diplomával nyelvvizsga hiányában még nem rendelkezik,
 • államvizsgáját hazai felsőoktatásban már teljesítette,
 • hallgatói jogviszonyban nem áll,
 • uniós országbeli állampolgár,
 • rendelkezik legalább B1 szintű – szintfelmérővel igazolható – nyelvtudással,
 • Diplomamentő Program keretében még nem részesültek támogatásban.

Mi a teendő, ha részt kívánsz venni a támogatott képzésen?

 • Regisztrálj a ofa.hu oldalon elérhető FORRÁSTÁR-ban, valamint a Langwest DM regiszrációs űrlapján.
 • Jelentkezz nyelvi tudásszintfelmérésre a Langwest Nyelvi Központ ügyfélszolgálatán. A Langwest a szintfelmérés eredménye alapján javaslatot tesz a képzésedre, és elkészíti az „Ajánlattételi adatlap egyéni nyelvi képzésre” című dokumentumot.
 • Pályázz a támogatásért a FORRÁSTÁR-ban a pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges dokumentumok feltöltésével.
 • A támogatásról kapott értesítés után jelentkezz a Langwest Nyelvi Központban és írd alá a felnőttképzési szerződést.
 • Kösd meg a támogatási szerződést az OFA Nonprofit Kft.-vel.

Milyen nyelvtudással lehet pályázni? 

A középfokú nyelvvizsgára felkészítő képzés során a B1-es szintről B2-es nyelvvizsga szintre kell eljutniuk a programban résztvevőknek. A felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő képzés esetében legalább középfokú, B2-es szintű bemeneti tudás szükséges. A pályázóknak ezt nem nyelvvizsgával vagy bármilyen tanúsítvánnyal, hanem nyelvi szintfelmérőn kell igazolniuk.

Milyen tanfolyamok indulnak a Langwestben?

Angol és német általános közép- és felsőfokú írásbeli/ szóbeli/ komplex nyelvvizsgafelkészítőket ajánlunk. A képzéseket folyamatosan indítjuk a csoportok kialakítása és az OFA Nonprofit Kft. támogatási határozata után.

Melyik nyelvvizsgára irányul a felkészítő tanfolyam?

A BME általános angol vagy német nyelvvizsgára történik a felkészítés. Ezeknek a vizsgáknak a Langwest Nyelvi Központ államilag elismert vizsgahelye.

Hol lesznek a képzések?

Miskolcon és Egerben a Langwest Nyelvi Központban (Eger, Nagyváradi u. 14/C, Miskolc, Nagy Imre u. 11.).

Mennyibe kerül a képzés?

Önrész nincs, az ingyenes tanfolyamot a programba kerülőknek az OFA Nonprofit Kft. finanszírozza.  A pályázó maximum 300.000 Ft támogatásban részesülhet. Ez az összeg felhasználható a tananyagra, valamint a képzési költségre.

A tanfolyam végén azonban nyelvvizsgát kell tenni, melynek díját a képzésben résztvevőnek kell fizetnie. Esetleges sikertelenség esetén meg kell ismételni legalább két alkalommal. Ezek költsége már szintén a vizsgázót terheli.

Van-e visszafizetési kötelezettség?

A nyelvvizsga bizonyítvány/ok és a diploma hitelesített másolatait legkésőbb 2020. március 31-ig be kell nyújtani az OFA Kft-nek. Azok a képzésben résztvevők, akik nekik felróható okból a képzést nem fejezik be, vagy nem tesznek sikeres nyelvvizsgát, vagy a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát és a diploma hitelesített másolatát nem küldik meg legkésőbb 2020. március 31-ig, az OFA Nonprofit Kft. által kifizetett képzési költség 100%-át kötelesek az OFA Nonprofit Kft. részére visszafizetni.

Mi a teendő, ha nem rendelkezel a szükséges bemeneti tudásszinttel?

Lehetőséged van a szintfelmérésen megállapított tudásodat a szükséges bemeneti szintre felhozni a Langwest által ajánlott szintrehozó tanfolyam keretében saját költségen, hogy a  hiányosságod pótlása után igénybe tudd venni a  támogatott képzést.

Ha szeretnél élni a lehetőséggel, kérjük, regisztrálj előzetesen az alábbi űrlapon, hogy minél gyorsabban és pontosabban tudjunk tájékoztatni, valamint az induló csoportok kialakítását a Te igényeidhez igazítani. A regisztráció semmiféle kötelezettséggel nem jár számodra.

> Előzetes igénybejelentés a Diplomamentő II. előkészítőre

 

Nehezen boldogulsz a laptopoddal, számítógépeddel vagy a telefonoddal! Néha úgy érzed okosabb, mint Te? Akkor kezdd el most a felzárkózást!

Businessman and woman working on computers

GINOP 6.1.2-15 ”Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű projekt keretében megvalósuló digitális kompetenciafejlesztő támogatott képzések

 Általános tudnivalók

Mi a program célja?
A program alapvető célja az elsősorban gazdasági szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a digitális kompetenciáik fejlesztése annak érdekében, hogy gazdasági versenyképességük növekedjen, munkaerő-piaci esélyeik javuljanak.

Kik pályázhatnak?
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év) betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel rendelkező személyeknek a képzése támogatható, akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben. Előnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát s legfeljebb alapfokú rész szakképesítésben szereztek bizonyítványt.

Mikor indulnak a képzések? Milyen óraszámban?
A képzések megvalósítása 2016. októbertől indult és 2020-ban fejeződik be. Kétszer 35 órás képzést, összesen 70 órás támogatott tanfolyamot lehet majd igénybe venni.

Milyen előismerettel lehet pályázni?
A képzésbe való bekapcsolódáshoz informatikai előismeret nem szükséges.

A képzési programok rövid bemutatása

IKER 1. : “Első lépések a digitális világba”

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
 • tudjon egyszerű mentési műveleteket végezni,
 • tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
 • tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával,
 • az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.

IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet”

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
 • használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
 • az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
 • elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
 • képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.

Mennyibe kerül a képzés?
A támogatás értéke összesen legfeljebb 70.000 Ft/fő. A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzés(ek)en.

Van-e visszafizetési kötelezettség?
Amennyiben a képzésben résztvevő kizárásra kerül, a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, vagy a vizsgaeredménye nem éri el a „megfelelt” szintet, azaz nem szerez tanúsítványt, akkor köteles a képzési díj időarányos részét a képző intézménynek megtéríteni (maximum 1000,- Ft/óra).

Hamarosan induló képzéseink helyszínei, időpontjai

IKER1, 35 óra, heti 2 alkalom

Kazincbarcika: 2018. 2.10-től, H 16:30 órától 19:30 óráig és Sze 16:30 órától 18:45 óráig

Tiszaújváros: 2018. 12.10-től, H 16:30 órától 19:30 óráig és Cs 16:30 órától 18:45 óráig

Bogács: 12.10-től, H és Cs 16:30 órától 19.30 óráig

Miskolc: 12.11-től, K és Cs 16:30 órától 19.30 óráig

Hogyan kell a képzésre jelentkezni, a támogatást igényelni?
A képzésbe bekapcsolódni kívánónak először a képző intézmény segítségével regisztrálni kell a projekt háttér-informatikai rendszerébe (HIR). A jogosultság elbírálását követően a felületen található képzési kínálatból választható ki majd a tanfolyam. Ha a szeretnéd, hogy a Te településeden is indítsunk képzést, akkor érdemes igényedet előzetesen bejelenteni nekünk. Tájékoztatni fogunk a projekt részleteiről.

Előzetes képzési igénybejelentés a Langwestnél

Miért kérjük az előzetes jelentkezést a Langwest Nyelvi Központnál?
Hogy az elérhetőséged és a tanfolyammal kapcsolatos igényeid bekerüljenek a Langwest Nyelvi Központ adatbázisába. Így majd folyamatosan tudunk tájékoztatni, és tervezett képzéseinket igényeidhez igazítani.

Ha szeretnél a támogatott képzésben részt venni, akkor kérjük, hívd fel ügyfélszolgálatunkat (Eger, 36/411-910, Miskolc 46/414-555)  vagy jelezd nekünk képzési igényeidet az alábbi linken. Az igénybejelentés semmiféle kötelezettséggel nem jár számodra.

 > Előzetes igénybejelentés