Munkatársai oldottan kommunikálnak idegen nyelven? Képesek nehézségek nélkül sikeres prezentációt, eredményes üzleti tárgyalást lefolytatni?

Vállalatok, szervezetek számára speciálisan kialakított tanfolyamokat, tréningeket szervezünk egyéni vagy csoportos formában. Kialakítjuk a megrendelő igényeihez legjobban alkalmazkodó nyelvoktatási rendszert, biztosítjuk a testre szabott, minőségi nyelvtanfolyamokat. Korszerű technikát használva, dinamikus, felkészült, lelkiismeretes tanárok irányításával, igény szerint vagy a nyelviskolában (Eger, Miskolc), vagy a megrendelő partnernél kihelyezett formában kommunikáció-központú nyelvoktatást kínálunk.

Képzéstípusaink

 • Általános nyelv
 • Nyelvvizsga-felkészítő
 • Munkahelyi vagy üzleti nyelv
 • Szaknyelvi képzések
 • Nyelvi tréningek

Képzéstípusainkat a vállalkozás egyéni igényeihez igazítva, csomagban is megrendelheti. Ajánlatkérés esetén, kérjük, tüntesse fel, hogy mely alaptípusokból szeretné a csomagot összeállítani.

 

Általános nyelv

Kiknek ajánljuk? Új idegen nyelvet tanulni vágyóknak vagy azoknak, akik általános nyelvi ismereteiket szeretnék tovább fejleszteni.

Cél: Az általános tanfolyamokon kezdőtől a felsőfokig a mindennapi életben szükséges nyelvhasználatot tanító anyagot oktatunk. Azoknak ajánljuk, akik a hétköznapi élet során szeretnék használni a nyelvet, vagy a kötetlen témákról való beszédtechnikájukat szeretnék fejleszteni.

Az oktatás jellemzői:

 • A Közös Európai Referenciakeret alapján kidolgozott 9 nyelvi szint, kezdőtől felsőfokig, 40, 60, 80, 120 órás egymásra épülő modulokban.
 • A kurzusok a négy alapkompetencia (beszéd, írás, olvasás, beszédértés) fejlesztésére irányulnak, nagy hangsúlyt helyezve a szóbeli kommunikációra.
 • Modern, komplex tananyag használata: CD-ROM, DVD, podcast.

Választható nyelvek: angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz, magyar mint idegen nyelv.

Engedélyezett képzések: angol, német.

Ütemezés/intenzitás: normál, félintenzív, intenzív – a megrendelő igénye szerint.

Képzési formák:

 • egyéni képzés: 1 fő
 • kis csoportos képzési forma: 2–5 fő
 • normál csoportos képzési forma: 6–12 fő

Helyszín: kihelyezett formában a megrendelő cégnél.

 

Nyelvvizsga-felkészítő

Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik már rendelkeznek a vizsgához szükséges nyelvtudással, de még a vizsga előtt szeretnének tapasztalatokat szerezni a jellemző feladatok megismerésével.

Cél: Sikeres felkészítés alap-, közép- és felsőfokon az akkreditált és nemzetközi általános, üzleti és szaknyelvi vizsgákra.

Az oktatás jellemzői:

 • Az egyes nyelvvizsgák sajátos követelményrendszeréhez igazodó oktatás.
 • Az írásbeli és szóbeli nyelvvizsga követelményeire épülő típusfeladatok gyakorlása, minta-vizsgafeladatok megoldása.
 • Próbavizsga, tanácsok tippek a sikeres nyelvvizsgához.
 • Rutinos, sokéves tapasztalattal rendelkező felkészítő és vizsgáztató tanárok.
 • Segítség a jelentkezésben, ügyintézésben.

A következő nyelvvizsgákra készítünk fel:

Általános egynyelvű:
Angol nyelv: TELC, TOEFL, Cambridge, Euro
Német nyelv: Goethe, ÖSD, Euro

Általános kétnyelvű:
BME (nyelviskolánkban letehető) angol, német, francia, olasz, spanyol; ORIGO angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz
Gazdasági angol egynyelvű: Euro Pro
Gazdasági kétnyelvű: BME kommunikációs gazdasági angol (a nyelviskolánkban letehető), német, francia, KITEX, BGF

Szaknyelvi vizsgák:

Informatikai: Lexinfo angol, német
Műszaki: BME angol, német, francia

Ütemezés/intenzitás: normál, félintenzív, intenzív – a megrendelő igénye szerint.

Képzési formák:

 • egyéni képzés: 1 fő
 • kis csoportos képzési forma: 2–5 fő
 • normál csoportos képzési forma: 6–12 fő

Helyszín: kihelyezett formában a megrendelő cégnél.

 

Munkahelyi vagy üzleti nyelv

Kiknek ajánljuk? Olyan munkavállalóknak, akiknek az idegen nyelv használatára a munkahelyen előforduló tipikus szituációkban van szükségük, pl. telefonálás, levelezés, külföldi partner fogadása.

Cél: A szervezet profiljának, a nyelvtanulók munkakörének megfelelő nyelvi kompetenciák gyors és hatékony fejlesztése.

Az oktatás jellemzői:

 • A tanfolyamok tematikája a leggyakrabban előforduló munkahelyi, üzleti helyzetekre épül.
 • A gazdasági élet különböző területeinek témáit feldolgozva fejlődik a résztvevők szókincse, beszédkészsége.
 • Hatékony és folyamatos nyelvhasználat elsajátítása, valós üzleti szituációkra felkészítő helyzetgyakorlatok.
 • Modern, kipróbált módszerek: pár- és csoportmunkában végzett problémamegoldásra, esettanulmányokra (case studies) épülő órák.

Választható nyelvek: angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz, magyar mint idegen nyelv.

Engedélyezett képzések: angol, német.

Ütemezés/intenzitás: normál, félintenzív, intenzív – a megrendelő igénye szerint.

Képzési formák:

 • egyéni képzés: 1 fő
 • kis csoportos képzési forma: 2–5 fő
 • normál csoportos képzési forma: 6–12 fő

Helyszín: kihelyezett formában a megrendelő cégnél.

Szaknyelvi képzések

Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik magas színvonalon szeretnének kommunikálni a szakterületükkel kapcsolatban külföldi partnereikkel, szakmai előadásokon, szemináriumokon kívánnak aktívan részt venni, véleményüket kifejteni, érvelni, szakmai tartalmú jelentéseket értelmezni és megírni, előadásokat és prezentációkat tartani.

Cél: A résztvevők a szakterületükön használatos terminológiát szabatosan és hatékonyan legyenek képesek alkalmazni írásbeli és szóbeli kommunikációjukban.

Az oktatás jellemzői:

 • Alapfeltétel legalább alapfokú nyelvtudás.
 • Testre szabott egyedi fejlesztésű, célirányosan összeválogatott tananyagok.

A következő szaknyelveket tanítjuk:

 • gazdasági, pénzügyi
 • HR-menedzsment
 • marketing
 • banki
 • logisztikai
 • beszerzési
 • értékesítési
 • informatikai
 • műszaki
 • ügyfélszolgálati
 • turizmus, vendéglátás

Választható nyelvek: angol, német.

Engedélyezett képzések: angol, német.

Ütemezés/intenzitás: normál, félintenzív, intenzív – a megrendelő igénye szerint.

Képzési formák:

 • egyéni képzés: 1 fő
 • kis csoportos képzési forma: 2–5 fő
 • normál csoportos képzési forma: 6–12 fő

Helyszín: kihelyezett formában a megrendelő cégnél.

Nyelvi tréningek

Kiknek ajánljuk? Azoknak a munkavállalóknak, akiknek az esélyei csökkennek, ha nem ismerik a prezentációs technikákat, ha nem tudnak aktívan részt venni idegen nyelvű tárgyalásokon, ha nem merik felvenni a telefont, mert lehet, hogy a vonal másik végén nem magyarul beszélnek, vagy ha nem tudnak megfelelően válaszolni a külföldi partner leveleire.

Tehát ha úgy érzi, hogy

 • nyelvi kommunikációs készségszintje nem elégséges munkahelyi feladatainak hatékony és pontos ellátására, ezért önbizalomhiánnyal küzd;
 • nyelvi korlátai vannak, ha idegen nyelven kell telefonálnia, tárgyalnia, prezentálnia, üzletet kötnie;
 • van ugyan önbizalma és megfelelő nyelvtudása, de kevés tapasztalattal rendelkezik az üzleti kommunikáció terén;
 • magyarul kiválóan prezentál, tárgyal, idegen nyelven is jól tud, de hiányzik az összekötő kapocs, a híd, amely a részkompetenciák közötti összhangot megteremti;
 • új munkakörbe került, ahol gyorsan és hatékonyan kell helytállnia idegen nyelvű közegben,

akkor a legeredményesebb, legköltséghatékonyabb, leggyorsabb megoldást az Ön számára a Langwest Business által ajánlott tréningek megfelelő moduljának elvégzése jelentheti.

Cél: Készségfejlesztő tréningjeink a munkavégzés hatékonyságát, eredményességét, a szervezet megfelelő képviseletét elősegítő nyelvi készségek fejlesztését célozzák. A programok tematikája célirányosan segíti a munkatársak sikeres szakemberré válását.

 

Speciális kommunikációs, készségfejlesztő tréningjeink

Az oktatás jellemzői:

 • A tréning egy-egy készség célirányos fejlesztésére irányul, de alkalmazható az egyéni részkompetencia-hiányosságok sikeres korrigálására is.
 • A cégre, üzletre szabott tananyag felépítésében és tartalmában maximálisan igazodik a megrendelő igényéhez, vállalati stratégiájához.
 • A tréning dominánsan interaktív jellegű, az alkalmazott esettanulmányok, szituációs játékok a munkavállalók napi feladatait veszik alapul.
 • A tréningeken a hallgató gyakorolhatja a munkaköréhez elengedhetetlen nyelvi készségeket. Az üzleti helyzeteket szimuláló gyakorlatok segítségével életszerű szituációkban „játszhatja el” azokat a szerepeket, amelyekbe a munkahelyén is kerülhet.
 • A tréninget részletes interjú előzi meg, mely feltárja mind a megrendelő, mind a résztvevő igényeit, elvárásait.

A tréning fajtái:

Telefonálási kommunikációs tréningünkön gyakoroljuk a beszélgetés kezdeményezését és zárását, információcserét, üzenethagyást, időpont-egyeztetést, meghívást, segítségkérést, felajánlást, betűzést, a megértés ellenőrzését, félreértések tisztázását, panaszkezelést.
Szükséges nyelvi szint: A2/B1

A tárgyalási kommunikációt fejlesztő tréningünkön megismertetjük a tanulókat a véleménykéréssel és a véleménynyilvánítással, az ellenvetés és hozzászólás eszközeivel. A szerepjátékok és videofelvételek segítségével bemutatjuk a konfliktuskezelés lehetőségeit, az értekezlettípusokat, a tárgyalások fázisait.
Szükséges nyelvi szint: B2/C1

Prezentációs tréningünkön bemutatjuk a prezentációk struktúráját, tartalmi felépítésük fortélyait. Videós szimuláció segítségével gyakoroljuk a hatásos előadáshoz szükséges fellépés, megjelenés ismérveit, a „túlélőtechnikákat”. Foglalkozásainkon a résztvevőknek miniprezentációkat is kell tartaniuk.
Szükséges nyelvi szint: B2/C1

Ügyintézői nyelvi tréningünket főként irodai dolgozóknak ajánljuk. A foglalkozásokon a fő témák a szervezési feladatok intézése, bejövő telefonok kezelése, üzenet felvétele, kapcsolattartás ügyfelekkel és munkatársakkal, látogató kalauzolása, információcsere, időpont-egyeztetés, írásos dokumentumok, e-mailek előkészítése.
Szükséges nyelvi szint: B1/B2

Az üzleti levelezés tréning főként azok körében népszerű, akik szeretnének megismerkedni a levélformátumokkal, faxokban, e-mailekben, memókban használható nyelvi formulákkal. A rövidebb írásbeli munkák mellett sor kerül beszámolók, jelentések és cikkek írására is.
Szükséges nyelvi szint: B2/C1

Az alap kommunikációs tréningen a viszonylag alacsonyabb szintű nyelvtudással rendelkező tanulókat megismertetjük az üdvözlési, bemutatkozási formákkal. Gyakoroljuk az alap társalgási technikákat, egyszerű javaslattételt, rövid, tömör beszámolókat, valamint az alap telefonálási nyelvet.
Szükséges nyelvi szint: A2/B1

Választható nyelvek: angol, német.

Engedélyezett képzések: angol, német.

Tréningtípusok

Nyílt tréning: Zárt tréning:
 • előre meghirdetett időpontokban
 • csoportos képzés, minimális létszám: 4 fő, maximális létszám: 8 fő
 • óraszám 16 tanóra – 2 nap, péntek, szombat
 • helyszín: Langwest Nyelvi Központ
 • egy-egy cég munkavállalóit tanítjuk csak a tréningen
 • egyéni vagy csoportos képzés
 • a tréning időpontja, intenzitása megegyezés alapján
 • helyszín: igény szerint a megrendelő cég telephelye vagy a Langwest Nyelvi Központ
 • óraszám 16 vagy 40 tanóra

> 5 újdonság a vállalati nyelvoktatásban

> Ajánlatkérés

> Szolgáltatásaink

Tekintse meg képzési katalógusunkat!

000-2