A Langwest Nyelvi Központ 2017-ben ismét megrendezte országos tehetségkutató tanulmányi versenyét ANGOL és NÉMET nyelvből általános- és középiskolás diákok részére két fordulóban. Célunk a tehetséges gyerekek megismerése és versenyzési lehetőség biztosítása volt számukra. Ez az erőpróba nemcsak kihívást és nyilvános sikert, de a legjobbaknak értékes jutalmakat, nyelvvizsgát is jelentett.

Versenyünk különlegességei:

  • Már a 3. osztályos általános iskolások számára versenyzési lehetőséget biztosítunk.
  • A 7-12. osztályos tanulók nyelvtudásukat figyelembe véve, évfolyamtól függetlenül választhatnak kategóriát.
  • A III- V. kategória döntőbe továbbjutott versenyzői (akik a verseny évében legalább 14. életévüket betöltik) kategóriától függően BME (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsgát tesznek a szóbeli döntőn. A sikeres vizsgázók államilag elismert szóbeli nyelvvizsga bizonyítványt kapnak.

Nevezési díj: 2.900 Ft

JELENTKEZÉSI MÓDOK

Jelentkezés ügyfélszolgálatainkon

Címek: Eger, Nagyváradi út 14/C vagy Miskolc, Nagy Imre u. 11, ügyfélszolgálataink elhelyezkedése

Menete: A kitöltött jelentkezési lapot le kell adni és be kell fizetni a nevezési díjat az ügyfélszolgálaton.

Online jelentkezési mód

Online jelentkezés esetén banki átutalással lehet fizetni. Bankszámlaszámunk:11739009-20239497-00000000 (OTP Bank)

Az átutalás alkalmával a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét, a választott nyelvet, a helyszínt, valamint a számlaigényt. Számlát csak a befizető nevére áll módunkban kiállítani.

Menete: Először a nevezési díjat kell befizetni bankszámlaszámunkra, utána kell a jelentkezési űrlapot kitölteni.

A VERSENY LEÍRÁSA

Milyen szinteken lehetett nevezni?

Évfolyam/Ajánlott évfolyam KER szerinti nyelvi szintek
I. kategória általános iskola 3-4. osztály A1 (kezdő)
II. kategória általános iskola 5-6. osztály A2 (újrakezdő)
III. kategória választható B1 (alapfok)
IV. kategória választható B2 (középfok)
V. kategória választható C1 (felsőfok)

Figyelem! A 7-12. osztályos tanulók évfolyamtól függetlenül, nyelvtudásuk alapján választhatnak, hogy a III., IV. vagy az V. kategóriában szeretnének versenyezni.

Írásbeli elődöntő

Ideje:  2017. március 4. (szombat) 10:00-12:00

Helyszínei:

Miskolc: Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol  Két Tanítási Nyelvű  Iskola (3525 Miskolc, Középszer u. 3.)

Eger: Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ és Oktatási Centrum (3300 Eger, Cifrakapu út 158.)

Hatvan: Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)

Kategória

Idő

Tartalma

I-II.

60 perc

feleletválasztós teszt, mely a nyelv tartalmi elemeit (nyelvtani szerkezetek, szókincs és kiejtés) és a nyelvi kompetenciák közül a szövegértést valamint a civilizációs ismereteket méri az adott szinten

(Az írásbeli elődöntő nem BME írásbeli nyelvvizsga.)

III.

90 perc

IV-V.

90 perc

Nyomtatott szótár és egyéb segédeszköz nem használható.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Szóbeli döntő

Ideje: 2017. április 8. (szombat), 10:00-15:00

Helyszíne:

Miskolc: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium (3525 Miskolc, Városház tér 6. )

A szóbeli döntőn, minden kategóriában, az írásbeli elődöntő 10 legjobb és minimum 60%-os eredményt elért tanulója vehetett részt.

I-II. kategória (általános iskola)

III. (alapfok)-IV. (középfok)-V. (felsőfok) kategória

Bevezető beszélgetés
Témakifejtés képek alapján
Szituációk
Hallott szövegértés*
Bevezető beszélgetés
Témakifejtés képek alapján
Szituáció

* A hallott szövegértést a döntőt megelőzően tartjuk.

A III-IV-V. kategória szóbeli döntőbe továbbjutott versenyzői (akik a verseny évében legalább a 14. életévüket betöltötték) BME alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsgát tettek. A III-IV-V. kategória 14 év alatti, szóbeli döntőbe továbbjutott versenyzői BME alap-, közép-, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsga tematikájával megegyező feladatsort oldottak meg.

Eredményhirdetés a döntő napján volt. A sikeres BME vizsgát tevők nyelvvizsga bizonyítványukat a vizsga utáni hetekben postai úton kapták meg a BME Nyelvvizsgaközponttól.

EREDMÉNYEK

DÍJAZÁS

A 14. életévét betöltött, szóbeli döntőbe továbbjutott versenyzői sikeres vizsga esetén a III. kategóriában szóbeli, alapfokú, IV. kategóriában szóbeli, középfokú, V. kategóriában pedig szóbeli, felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt kaptak.

A döntő összes résztvevője oklevelet kapott és további értékes tárgyjutalomban részesült.

 Ajánlott oldalunk: BME általános nyelvvizsga