gazdaságiA BME egynyelvű gazdasági nyelvvizsga a BME Nyelvvizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsgája. A Langwest Nyelvi Központ a BME Nyelvvizsgaközpont akkreditált vizsgahelye.

Vizsgahelyünkön a nyelvvizsgával kapcsolatos ügyintézés helyben megtehető (jelentkezés, halasztás, megtekintés stb.), a vizsgaanyag és a csoportos vizsgaidőpontok megegyeznek a vizsgaközpontéval.

Választható nyelv: angol, német

A vizsga rövid bemutatása

Alapfokú, középfokú és felsőfokú szinteken lehet a nyelvvizsgát letenni. Vizsgára minden 14. évét betöltött személy jelentkezhet.

Jellemzői:

 • az egyik legismertebb hazai nyelvvizsgarendszer, az európai országokban elfogadott,
 • részvizsgánként is tehető (csak szóbeli vagy csak írásbeli),
 • életszerű, kreatív írásbeli és szóbeli feladatok,
 • a szóbeli témakör nyilvános,
 • a szóbeli nyelvvizsga nem párban, nem vizsgázótárssal történik,
 • a vizsgáztatók segítőkészek, akik a lehető legjobb teljesítményt hozzák ki a vizsgázóból,
 • a vizsga kommunikáció központú, szakít a hagyományos nyelvtanközpontú szemlélettel,
 • az írásbeli vizsgán szótárt lehet használni,
 • a nyelvvizsgát minden hazai közép-és felsőoktatási intézmény elfogadja ( diplomához elfogadják), munkavállaláshoz használható (nyelvpótlék jár érte).

Jelentkezni lehet:

 • komplex vizsgára (írásbeli és szóbeli)
 • szóbeli vizsgára
 • írásbeli vizsgára

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető összpontszám minimum 60%-át teljesítette úgy, hogy készségenként elérte a 40%-os minimumot is. A sikeres vizsgáról / részvizsgáról (írásbeli, ill. szóbeli) a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap.

> Gazdasági nyelvvizsgák feladatai, felépítése

> Gazdasági nyelvvizsgák szóbeli témalista, mintafeladatok

> Vizsgaszabályzat

Jelentkezés menete

A jelentkezési lapot kell kitölteni.  A jelentkező feladata, hogy kitölti a jelentkezési lapot, a kiválasztott vizsgaszintnek és típusnak megfelelő díjat befizeti és a jelentkezési lapokat leadja ügyfélszolgálatunkon.

>Online jelentkezés

Jelentkezési lap letöltése:

 

Vizsgabeosztás, vizsgahelyszínek

 A vizsga előtt a jelentkezőket e-mailben értesítjük, honlapunk “Nyelvvizsgáink beosztása” menüpontját használva a BME Nyelvvizsgaközpont elektronikus rendszeréből online lekérdezhetik vizsgabeosztásukat.

>Beosztás lekérdezése

Vizsgahelyszínek

A vizsga helyszíne a jelentkezői létszámtól függ. Lehet Eger, vagy Miskolc, vagy Budapest.

Angol, német gazdasági szaknyelvi vizsgák írásbeli és halottszövegértés időpontjai

2018-as vizsgaidőszakok

Vizsgaidőszakok Jelentkezési határidő Angol, német
Január December 13. Január 5.
( angol középfok, B2)
Június Május 13. Június 1.
( angol, német alapfok, B1, angol középfok, B2)
Október Október 7. Október 27.
(angol, német középfok, B2)

A szóbeliket az írásbeli előtti vagy utáni két hétben bonyolítjuk általában.

 

Gazdasági nyelvvizsga árak

Vizsgadíj Vizsgahelyi díj Fizetendő
Alapfok szóbeli 12.500 Ft 2.000 Ft 14.500 Ft
Alapfok írásbeli 13.500 Ft 2.500 Ft 16.000 Ft
Alapfok komplex 24.000 Ft 3.500 Ft 27.500 Ft
Középfok szóbeli 14.500 Ft 2.000 Ft 16.500 Ft
Középfok írásbeli 18.500 Ft 2.500 Ft 21.000 Ft
Középfok komplex 30.000 Ft 3.500 Ft 33.500 Ft
Felsőfok szóbeli 16.500 Ft 2.000 Ft 18.500 Ft
Felsőfok írásbeli 19.500 Ft 2.500 Ft 22.000 Ft
Felsőfok komplex 32.000 Ft 3.500 Ft 35.500 Ft

* A vizsgahelyi díj tartalmazza a nyelvvizsga tájékoztatót és tanácsadást. Ennek időpontja minden vizsgaidőszakban a jelentkezési határidő lejárta utáni szerda 15:00.

BME nyelvvizsga különeljárási díjak Összege
Igazolás 2.000 Ft
Halasztás 5.000 Ft
Késedelmi pótdíj (részvizsgánként) 2.000 Ft
Előrehozott eredményközlés (szóbeli) 2.000 Ft
Előrehozott eredményközlés (írásbeli) 3.000 Ft
Felülvizsgálat 4. 000 Ft
Új szóbeli időpont kérése 5.000 Ft

 

Vizsgákkal kapcsolatos egyéb tudnivalók

 

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

> Vizsgabeosztás

> Vizsgahalasztás, lemondás

Vizsga utáni időszakkal kapcsolatos tudnivalók

> Eredmények

> Vizsgadolgozat megtekintése

> Felülvizsgálat

> Igazolás, bizonyítvány

Hogyan növelhető a nyelvvizsga sikeressége

Nyelvvizsga tájékoztató, tanácsadás
Vizsgahelyünk minden vizsgaidőszakban tájékoztatót tart, melyen szakemberünk mutatja be a vizsga menetét, feladattípusait és értékelését. Beszél a típushibákról, buktatókról, tanácsod ad a felkészüléshez. A tájékoztató időpontja minden vizsgaidőszakban a jelentkezési határidő lejárta utáni szerda 15:00. A részvételért a nyelvvizsgára jelentkezőnek külön díjat nem kell fizetnie, de előzetes bejelentkezés szükséges.

Próbavizsgák
Feladattípusai megegyeznek a BME nyelvvizsga tematikájával. Szakképzett, tapasztalattal rendelkező felkészítő tanár, vizsgáztató segít a próbavizsga során. A százalékos értékelésből kiderülnek a jelentkező erősségei, és hogy min kell még javítania. Valamint tanácsokat adunk a sikeres nyelvvizsga érdekében.
Minden vizsgaidőszak előtt szóbeli és írásbeli próbavizsgára is hirdetünk meg időpontokat.

>Próbanyelvvizsgák

Nyelvvizsga-előkészítők
A jelentkezők felkészülésének megkönnyítése érdekében minden vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan a nyelvvizsga előtt kb. 6 héttel 30 órás szóbeli illetve írásbeli nyelvvizsga-előkészítő kurzusokat szervezünk, melyek próbavizsgával zárulnak.

>Szaknyelvi előkészítők

Ajánlott tankönyvek

Angol nyelv

Angol alapfokú gazdasági gyakorlókönyv megoldásokkal (BME)
10 írásbeli feladatsor, 3 szóbeli beszélgetés mintasor
 3 100 Ft
Business in English (Képzőművészeti Kiadó)
A könyv egyes fejezetei átfogó képet adnak a pénzügyi és gazdasági élet legfontosabb területeiről. Külön fejezet foglalkozik az álláskeresés, a könyvelés, a tőzsde, az adózás témáival
5 200 Ft
Homolya Katalin-Robert Thiessen Topic by Topic – Gazdasági Szaknyelvi Vizsgafelkészítő(Aula Kiadó) Középfokú gazdasági szaknyelvi felkészítő szóbeli nyelvvizsgára, CD melléklettel. 4 500 Ft
Dr. Molnár Judit – Szőke Andrea – Viczena Andrea 1000 Questions 1000 Answers – Business English (Lexika Kiadó) Business English könyv a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola és az EURO PRO középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra kíván segítséget nyújtani minden tanuló számára.A könyv 13 témát dolgoz fel. Minden téma kérdésekkel kezdődik, melyekre modellválaszok és társalgási vázlatok adnak magyarázatot, a szószedet pedig minden olyan üzleti szakszót tartalmaz, mely a középfokú üzleti nyelvvizsgához szükséges. 2 500 Ft
Angol középfokú gazdasági gyakorlókönyv (BME) 10 írásbeli feladatsor, 5 szóbeli beszélgetés mintasor 3 500 Ft
Angol felsőfokú gazdasági gyakorlókönyv (BME) 10 írásbeli feladatsor, 3 szóbeli beszélgetés mintasor 3 500 Ft

Német nyelv

Német középfokú gazdasági gyakorlókönyv (BME) német középfok 3 500 Ft
Polakovits – Tefner – Pintér – Bajkó Bausteine Oeconom 1-2. Gazdasági Szaknyelvi Vizsgafelkészítő (Aula Kiadó) tematikus gyakorlókönyv + szószedet külön kötetben + 2 CD – Középfok – Közös Európai Referenciakeret szerint B2 5 200 Ft
Rudolf Radenhausen 1000 Fragen 1000 Antworten – Wirtschaftsdeutsch (Lexika) Wirtschaftsdeutsch könyvünk a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola és az EUROPRO középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra kíván segítséget nyújtani minden tanuló számára 2 690 Ft
Olaszy Kamilla – Pákozdiné Gonda Irén Neue Wirtschaftsthemen (Holnap Kiadó) Középfokú szóbeli vizsgatémák német gazdasági nyelvvizsgára 2 900 Ft
Olaszy Kamilla – Pákozdiné Gonda Irén Aktuelle Wirtschaftsthemen (Olka) Közép- és felsőfokú szóbeli vizsgatémák német gazdasági nyelvvizsgára CD melléklettel 4 095 Ft