> Eredmények lekérdezése

Tisztelt Vizsgázó!

Az eredmény lekérdezési felületen keresztül az online módon jelentkezők és a jelentkezési lap leadásával jelentkezők is tájékozódhatnak vizsgaeredményükről.

Ha eredményét nem tudja megnézni, kérjük, hívja fel ügyfélszolgálatunkat. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk Önnek adja meg munkatársunknak azt az azonosítót, melyet az eredménylekérdezés során beírt.

Felhívjuk vizsgázóink figyelmét, hogy a júniusi vizsgaidőszakban dolgozat megtekintésre június 28-án (szerdán) 12 óráig lehet  ügyfélszolgálatainkon bejelentkezni. Később már nem tudunk megtekintési igényt elfogadni. Köszönjük megértését!

> Vizsgákkal kapcsolatos határidők
> Vizsgadolgozat megtekintése
> Felülvizsgálati kérelem
> Igazolás, bizonyítvány

BIZONYÍTVÁNYOK ÁTVÉTELE

A bizonyítványt legkésőbb a vizsgától számított 60. napon belül a vizsgaközpont a vizsgázónak tértivevényes küldeményként postázza. A postázás előtt a bizonyítványok személyesen vagy meghatalmazással a BME Nyelvvizsgaközpont Ügyfélszolgálatán vehetők át. (1111 Budapest, Egry József u. 1. E épület 9. em. 6., ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 9-12 és 14-17 óráig, csütörtökön: 18 óráig, pénteken: 12 óráig.) A bizonyítványok személyes átvételének pontos időpontjáról az AKTUALITÁSOK, HÍREK menüpontban ad tájékoztatást az érdeklődők számára a BME Nyelvvizsgaközpont.

VIZSGAKONZULTÁCIÓ

A vizsgázó külön kérésére angol és német nyelvből vizsgakonzultációs lehetőséget biztosítunk BME vizsga esetén az aktuális vizsgaidőszak után. A konzultáció során vizsgázó a kijavított dolgozatát a vizsgahely akkreditált vizsgáztatója segítségével elemzi és személyre szabott útmutatást kap a további felkészüléshez. Ezért a konzultációt csak személyesen a vizsgázó veheti igénybe. Az egyéni konzultáció időtartama 30 perc, díja 3.000 Ft.

Jelentkezni:

  • az előre meghatározott konzultációs napokra lehet jelentkezni ügyfélszolgálatainkon,
  • utoljára, az adott vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan, a dolgozatok megtekintésre kitűzött napon lehet a konzultációt kérelmezni,
  • jelentkezni a konzultáció díjának befizetésével és a kérelmi lap kitöltésével lehet.

 A konzultáció rendje:

  • Időtartama 30 perc.
  • A konzultáció során a vizsgázó a kijavított dolgozatát a Vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatója segítségével elemzi és útmutatást kap a további felkészüléshez.
  • A vizsgázó betekinthet a kérvényen megjelölt feladattípusok színes kidolgozási lapjaiba és a feladatlapokba.
  • A vizsgázó a vizsgahely által biztosított eszközökkel (írószer, papír), és kizárólag a saját megoldásairól készíthet jegyzetet, a feladatlapokról nem.
  • A dolgozatról fénymásolatot vagy fotót a vizsgázó nem készíthet az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében, ill. a megfelelő személyi és technikai feltételek hiánya miatt.
  • Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a vizsgáztatónak, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben a vizsgázó aláírja a konzultációs nyilatkozatot.
  • Amennyiben a vizsgázó nem csak a saját megoldásairól, hanem a feladatokról is készített jegyzetet, jegyzetét nem tarthatja meg, köteles azokat leadni. Az eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.